We denken vaak dat slavernij iets uit een ver verleden is en vooral veraf van ons plaatsvindt. Maar slavernij is onlosmakelijk verbonden met consumptie, zowel historisch gezien als in het heden.

Het educatieve programma ‘Slavernij en Consumptiemaatschappij’ laat zien op welke wijze slavernij ons allen raakt. ‘Slavernij en Consumptiemaatschappij’ heeft als doel leerlingen van de onderbouw middelbare school een verbinding te laten maken met de sporen van de geschiedenis van trans-Atlantische slavernij en moderne slavernij. Het project wordt door middel van een educatieftraject in drie lesfasen aangeboden. Tijdens de drie lessen van ‘Slavernij en Consumptiemaatschappij’ verbreden we de kennis van leerlingen over de geschiedenis en het heden van slavernij en worden ze uitgedaagd kritisch na te denken over hun eigen consumptiegedrag en -patronen.

Tijdens de eerste les wordt ingegaan op de trans-Atlantische slavernij vanuit een perspectief van verzet: hoe kwamen tot slaaf gemaakte mensen destijds in opstand tegen het systeem van slavernij? De tweede les bestaat uit een ontdekkingsreis langs zichtbare en onzichtbare sporen van de trans-Atlantische slavernij  in Amsterdam in de vorm van de ‘Black Heritage Tour’. In het derde en tevens laatste deel worden leerlingen uitgedaagd na te denken over de herkomst van de producten die zij zelf dagelijks consumeren.

Een pilot van het project ‘ Slavernij en Consumptiemaatschappij’ zal in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd op het Weekend College van het ROC van Amsterdam. Het verwachte resultaat is dat er lesmateriaal wordt ontwikkelt waardoor dit project op meerdere scholen uitgevoerd kan worden. YouToday wil bij jongeren bewustwording creëren over de slavernij, duurzaamheid en eerlijke producten.

Het project “Slavernij en Consumptiemaatschappij”  voert YouToday uit met ondersteuning van Tony Chocolonely Foundation.