Pesten is een groot probleem. Binnen het voortgezet onderwijs zegt 8 procent van de leerlingen slachtoffer te zijn van pesten, waarbij bijna 3 procent maandelijks en 5 procent wekelijks is gepest. In het voortgezet onderwijs komt cyberpesten bij ruim 19 procent van de gepeste leerlingen (bron: Monitor Sociale Veiligheid). Hoewel het pestgedrag in het voortgezet onderwijs bij jongens én meisjes de afgelopen tien jaar geleidelijk aan is afgenomen, blijft het een groot probleem. Structureel pesten kan leiden tot een daling in zelfvertrouwen, onzekerheid, eenzaamheid, psychische klachten en een negatief zelfbeeld bij jongeren.

 

In het kader van het project Safety First presenteerde Stichting YouToday aan studenten van het Weekend College in Amsterdam op zaterdag 21 april de workshop ‘Weerbaar tegen Pesten’. Het Weekend College is een organisatie die met ondersteuning van het stadsdeel Zuidoost iedere zaterdag onderwijsondersteuning biedt aan kinderen uit het stadsdeel. De organisatie is onderdeel van het MBO College van het ROC van Amsterdam in Zuidoost.

Respect
De workshop Weerbaar tegen Pesten werd gegeven door Gwendale Burleson. Gwendale heeft met een bachelor pedagogiek als jongerencoach en ambulant medewerker ruime ervaring met het gedrag van jongeren. Gwendale is ook docent Nederlands/Burgerschap aan het ROC. De workshop werd aangeboden aan een groep van 15 studenten.  

Na de de eerste kennismakingsronde maakte de groep afspraken over hun onderlinge omgang en wat van hen verwacht zou worden tijdens de workshop. Een ieder kreeg de gelegenheid een verhaal te doen. Participatie en respect was ultiem.

Pester, slachtoffer, meeloper
Met de docent bespraken de studenten de vormen die pesten kan aannemen, en in het bijzonder cyberpesten (online pesten via social media). Ook onderwerpen als de gevaren van sexting en texting werden besproken. Ze verkenden de profielen van mensen die met pestgedrag te maken hebben: pester, slachtoffers, meelopers. Zij wisten het allemaal wel te omschrijven; dat een meeloper vaak dezelfde kenmerken heeft als de dader en vaak vanuit onzekerheid meedoet.

 

Kwetsbaar en persoonlijk
Bij het gespreksonderdeel over de gevolgen van pesten voor het slachtoffer werden verschillende persoonlijke ervaringen besproken. Sommige studenten stelden zich kwetsbaar op en vertelden eerlijk hoe zij het hebben ervaren om gepest te worden.

Een klein deel van de studenten had nog nooit pesten meegemaakt en had daardoor geen persoonlijke directe ervaring. Allen hadden wel meegemaakt dat studenten op hun school, in hun klas gepest werden. Vanwege hun afkomst,  “nerdy” uiterlijk, huidskleur, haar en algehele looks.

Conclusie
Iedereen kan slachtoffer van pestgedrag worden. Het helpt -zowel de slachtoffers als de daders- om hulp te krijgen van zowel professionals als van school. De studenten sloten de workshop af met een applaus voor elkaar voor de moed die ze hadden getoond om hun verhalen met elkaar te delen. Dank aan Gwendale Burleson voor zijn inzet.

Safety First
Weerbaar tegen Pesten is onderdeel van het project Safety First, een weerbaarheids project waarbij jongeren op laagdrempelige wijze activiteiten, workshops en presentaties van experts krijgen aangeboden die handvatten bieden om preventief op te treden tegen negatieve invloeden vanuit de leefomgeving. Het doel is het bieden van deelprojecten en workshops gericht op kennis over veiligheid, educatie en vergroten weerbaarheid bij jongeren.