Als jongere is het belangrijk om bezig te zijn met de vragen “wie ben ik?” en “wat wil ik?”.  Zeker tijdens de puberteit zijn er veel positieve maar ook negatieve invloeden van buitenaf.  Stichting YouToday nodigde dit keer psycholoog Lesny Heikerk uit als docent.

Tijdens de workshop ‘Yourself First’ leren studenten op een kritische en positieve manier naar zichzelf kijken om zo het beste uit hun talent te halen. Tijdens de workshop worden opdrachten uitgevoerd waardoor de jongeren bewuster worden van hun eigen ‘ik’ en steviger in hun schoenen staan.

Het project Safety First is een initiatief van stichting YouToday dat zich voornamelijk richt op preventie voor jongeren in de leeftijdscategorie tussen 12-18 jaar. Het betreft jongeren die vanwege hun lage sociaal-economische positie vatbaar zijn negatieve invloeden, maar alles in werking stellen en het verdienen zich door aanvullende educatie positief te ontwikkelen.

‘Safety First’ wordt vormgegeven door verschillende activiteiten en interactieve workshops rondom veiligheid, zelfkennis en weerbaarheid waarbij de belevingswereld van jongeren, ouders en coaches centraal staat. Thema’s zijn Drugs & Alcohol, Rechten en Plichten, Sexualiteit en Weerbaarheid, Wapenfascinatie, Offline en Online pesten.

Het doel is het bieden van deelprojecten en workshops gericht op kennis over veiligheid, educatie en vergroten weerbaarheid van jongeren.