YouToday vindt dat een diverse samenleving representatie verdient en diversiteit aan makers, denkers en professionals uit verschillende lagen van de bevolking. Onderwerpen die de mainstream trotseren krijgen aandacht. Talenten op zoek naar de juiste netwerken en communicatiekanalen worden met de projecten van YouToday actief en zichtbaar. Vrijwilligers die een aandeel willen hebben in maatschappelijke projecten krijgen de kans hun bijdrage te leveren.

Media, cultuur en informatie vervullen een centrale rol in de projecten van YouToday. Educatie is het bindmiddel dat zorgt draagt voor stimulans en duurzame ontwikkeling.

Een generatie leergierigen die meer invloed wil hebben op de eigen representatie, beeldvorming en beleving vraagt om een betrokken organisatie die deze visie deelt.

Youtoday organiseert coachingsprogramma’s, trainingen, workshops, masterclasses, netwerkbijeenkomsten van en voor diverse (toekomstige) educatie, media en cultuur professionals.